Yeast Consulting gebruikt voor de uitgebreide website en web-applicaties in PHP  het Laravel Framework.
Laravel laat toe te ontwikkelen op een heel professionele manier.

Het Laravel-framework laat minder ruimte voor fouten en is helemaal klaar voor de volgende generatie web-applicaties.

webapplication

Wat is een "webapplicatie"?

een webapplicatie is een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd.

Het is een programma waarvoor bij de ontwikkeling gebruik werd gemaakt van webtechnologie.

Webtechnologie is dat wat nodig is om een website en de daarvoor benodigde data online te plaatsen.

De -in het begin- vrij eenvoudige webtechnologie werd door de jaren heen steeds uitgebreid.

Na geruime tijd werd het mogelijk de logica en data benodigd voor een programma erin te vervatten.

 

framework

Wat is een "framework"?

 

Een framework is een geheel van methodologie en herbruikbare stukken code (programmeertaal) die het de programmeur gemakkelijker maakt om applicaties te ontwikkelen.